Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig så är det viktigt att vara ett aktivt stöd till sin kund. Kontrollansvar handlar inte om att stå ansvarig för yrkesarbetares arbete på plats men använd gärna mig som ett bollplank om något inte känns helt rätt. Mitt ledord är samverkan och jobbar man tillsammans så når man alltid utsatta mål.

Jag arbetar i Storstockholmsregionen och utgår från Nacka/Värmdö

Varför ska man ha en kontrollansvarig?

Varför en kontrollansvarig?

Ska du som privatperson eller företagare bygga ett hus, ett helt område eller kanske renovera? 

För att du ska få bygga så måste du ha en person som är kontrollansvarig. Du kan inte välja själv om du ska ha en kontrollansvarig eller inte då det finns ett lagkrav på att ha en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Du kan läsa mer om lagen och dess innebörd på Boverkets hemsida.

Kommunen kräver det för att de ska kunna säkerställa att ditt bygge dels är byggt enligt ritningen som du fått bygglov för men också att alla egenkontroller har gjorts av entreprenören. Dessutom ser en kontrollansvarig till att alla handlingar vad gäller tillgänglighet, brand, säkerhet finns och kommer kommunen till del. En kontrollansvarig ser också till att gällande lagar och regler följs.

Certifiering krävs

För att titulera sig som kontrollansvarig krävs det att man är certifierad, vilket jag är. Detta innebär att du kan vara trygg med att jag säkerställer att byggprojektet genomförs på ett korrekt vis och lagenligt. Det är också viktigt att den kontrollansvarige kan ha en objektiv syn på projektet, det vill säga inte vara nära släkt eller i beroendeställning till den som utför åtgärden. Jag har också god kännedom om eventuella fel som kan uppstå under byggprocessen. I bagaget har jag flera års erfarenhet av olika projekt i Stockholm, Nacka, Värmdö med omnejd. 

Om ni har några funderingar eller vill ansöka om en kostnadsfri offert så gör ni det här nedan. Skriv en kort beskrivning av projektet så återkommer jag så fort jag kan, vanligtvis inom 24 timmar.

Certifierad kontrollansvarig i Nacka/Värmdö