Besiktning

Efter slutförd entreprenad är det viktigt att avsluta kontraktsförfaranden med en slutbesiktning.

Alkert Projekt AB samarbetar med Håkan Gustafsson, ägare av Svensk Entreprendbesiktning som genomför oberoende entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen.

Företaget tar ansvar för besiktningsuppdragets samtliga delar och upphandlar samt samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden